Proiectarea activităţilor de învăţare care includ aplicaţii specifice de instrumentaţie virtuală
(PAICIASIV)

Cursul îşi propune trecerea în revistă a principalelor tehnologii educaţionale care sunt utilizate în realizarea experimentelor virtuale. Sunt prezentate succesiv: medii explorative care modelează sistematic relaţii între componente abstracte (simulatoare), sisteme care permit colectarea şi reprezentarea datelor în mod ştiinţific, instrumente computaţionale, instrumente didactice şi aplicaţii web care asistă elevul în procesul experimentării didactice, medii software extensibile ce pot fi particularizate pentru scopuri particulare. În plus, sunt prezentate o serie de elemente de bază legate de utilizarea unor pachete software specifice, destinate creerii experimentelor virtuale (cu preponderenţă în domeniul Ştiinţelor): GeoGebra, Cabri Geometry, Crocodile Clips / Yenka etc.