Metodologii de predare şi strategii pedagogice bazate pe utilizarea Instrumentaţiei Virtuale
(MPBUIV)

Cursul are drept scop prezentarea informaţiilor necesare cursanţilor pentru înţelegerea aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală (cu preponderenţă în domeniul Ştiinţelor) şi familiarizarea cu tehnologiile bazate pe Instrumentaţie Virtuală în vederea dezvoltării metodologiilor proprii de predare şi a strategiilor pedagogice care să integreze experimentele virtuale în educaţie. Cursul propune modalităţi de realizare (în cadrul demersului pedagogic) a unui echilibru adecvat între experimente şi teorie, între diferite tipuri de experimente în timpul predării, între experimente şi animaţii/modelare pe calculator. În plus, sunt abordate metodologii de evaluare ale eficacităţii experimentelor virtuale în predare.