Proceduri de integrare a aplicaţiilor multimedia în educaţie
(PIAME)


Cursul îşi propune să prezinte procedurile specifice de integrare a aplicaţiilor multimedia în procesul de instruire. Aceste proceduri surprind atât elemente de bază (utilizarea culorilor, a imaginilor statice, a secvenţelor video şi audio în activităţile didactice ) cât şi tehnici avansate: tehnici de înregistrare a ecranului, editare video, producere video pentru web sau alte produse media, videoconferinţe şi organizarea de întâlniri în spaţiul virtual. De asemenea, sunt prezentate elemente pedagogice care să canalizeze elevul către tema aleasă pentru studiu, în scopul facilitării studierii independente.