Instrumente TIC destinate elaborării materialelor didactice
(ITICDEMD)

Cursul este destinat cunoaşterii şi prezentării instrumentelor TIC utilizate în predarea disciplinelor şcolare, pornind de la conceptele de bază ale dezvoltării materialelor didactice folosind TIC şi până la dezvoltarea laboratoarelor interactive, cărţilor electronice şi integrarea utilitarelor de tip educaţional puse la dispoziţie de diverse platforme educaţionale. În acest context, este abordată integrarea tehnologiilor moderne (instrumente şi aplicaţii digitale) care permit activităţi de învăţare bazate de proiecte, precum şi modalităţile de dezvoltare şi implementare ale unităţilor de învăţare bazate pe utilizarea TIC, în domeniul diferitelor discipline specifice de studiu.