Fundamente pedagogice ale utilizării TIC în educaţie
(FPUTICE)

Cursul este destinat prezentării principalelor teorii pedagogice care susţin utilizarea TIC în educaţie, a principiilor pedagogice de bază privind utilizarea TIC în procesul de predare - învăţare - evaluare, descrierii unor modele pedagogice de utilizare TIC şi analizei celor mai cunoscute teorii ale învăţării bazate pe utilizarea noilor tehnologii. În acelaşi timp cursul urmăreşte descrierea unor aspecte specifice referitoare la schimbarea rolului actorilor implicaţi în actul educativ, precum şi a modificărilor suferite de procesul de comunicare dintre aceştia în condiţiile implementării TIC în educaţie. În acest context sunt prezentate o serie de exemple de utilizare didactică a TIC în predarea diferitelor discipline, cu evidenţierea exigenţelor pedagogice, a elementelor de calitate asigurate de utilizarea TIC în procesul educaţional dar şi a riscurilor ce pot interveni pe parcursul utilizării noilor tehnologii în cadrul aceluiaşi proces.