• Cursul are drept scop prezentarea informaţiilor necesare cursanţilor pentru înţelegerea aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală (cu preponderenţă în domeniul Ştiinţelor) şi familiarizarea cu tehnologiile bazate pe Instrumentaţie Virtuală în vederea dezvoltării metodologiilor proprii de predare şi a strategiilor pedagogice care să integreze experimentele virtuale în educaţie. Cursul propune modalităţi de realizare (în cadrul demersului pedagogic) a unui echilibru adecvat între experimente şi teorie, între diferite tipuri de experimente în timpul predării, între experimente şi animaţii/modelare pe calculator. În plus, sunt abordate metodologii de evaluare ale eficacităţii experimentelor virtuale în predare.

  • Cursul îşi propune trecerea în revistă a principalelor tehnologii educaţionale care sunt utilizate în realizarea experimentelor virtuale. Sunt prezentate succesiv: medii explorative care modelează sistematic relaţii între componente abstracte (simulatoare), sisteme care permit colectarea şi reprezentarea datelor în mod ştiinţific, instrumente computaţionale, instrumente didactice şi aplicaţii web care asistă elevul în procesul experimentării didactice, medii software extensibile ce pot fi particularizate pentru scopuri particulare. În plus, sunt prezentate o serie de elemente de bază legate de utilizarea unor pachete software specifice, destinate creerii experimentelor virtuale (cu preponderenţă în domeniul Ştiinţelor): GeoGebra, Cabri Geometry, Crocodile Clips / Yenka etc.