• Cursul este destinat prezentării şi cunoaşterii tehnologiilor multimedia - instrumente esenţiale în crearea cursurilor şi laboratoarelor instructive moderne. Sunt trecute în revistă o serie de metode, materiale şi formate media utilizate pentru realizarea imaginilor, modalităţile prin care limbajul vizual poate fi utilizat pentru a comunica idei şi înţelesuri, cerinţele de bază ale sistemelor multimedia (atât din punct de vedere hardware cât şi software), precum şi modalităţile de creare a unui spaţiu virtual instructiv (dotat cu aplicaţii multimedia) care să fie utilizat drept sursă de informaţii pentru domeniul educaţional, dar şi ca un mijloc de instruire. Întrucât tehnologiile multimedia asistă informaţia conţinută în programele de învăţământ, eficientizând procesul de predare-învăţare, cursul îşi propune să prezinte şi modalităţi avansate pentru căutarea şi prelucrarea informaţiei, precum şi metodele de elaborare şi utilizare a manualelor electronice (e-manuale - CD-uri sau DVD-uri educaţionale).


  • Cursul îşi propune să prezinte procedurile specifice de integrare a aplicaţiilor multimedia în procesul de instruire. Aceste proceduri surprind atât elemente de bază (utilizarea culorilor, a imaginilor statice, a secvenţelor video şi audio în activităţile didactice ) cât şi tehnici avansate: tehnici de înregistrare a ecranului, editare video, producere video pentru web sau alte produse media, videoconferinţe şi organizarea de întâlniri în spaţiul virtual. De asemenea, sunt prezentate elemente pedagogice care să canalizeze elevul către tema aleasă pentru studiu, în scopul facilitării studierii independente.