• Cursul este destinat prezentării principalelor teorii pedagogice care susţin utilizarea TIC în educaţie, a principiilor pedagogice de bază privind utilizarea TIC în procesul de predare - învăţare - evaluare, descrierii unor modele pedagogice de utilizare TIC şi analizei celor mai cunoscute teorii ale învăţării bazate pe utilizarea noilor tehnologii. În acelaşi timp cursul urmăreşte descrierea unor aspecte specifice referitoare la schimbarea rolului actorilor implicaţi în actul educativ, precum şi a modificărilor suferite de procesul de comunicare dintre aceştia în condiţiile implementării TIC în educaţie. În acest context sunt prezentate o serie de exemple de utilizare didactică a TIC în predarea diferitelor discipline, cu evidenţierea exigenţelor pedagogice, a elementelor de calitate asigurate de utilizarea TIC în procesul educaţional dar şi a riscurilor ce pot interveni pe parcursul utilizării noilor tehnologii în cadrul aceluiaşi proces.


  • Cursul este destinat prezentării modelelor de învăţare şi de oferire a lecţiilor cu ajutorul calculatorului (tutoriale, exerciţii, jocuri educative, site-uri web), metode de evaluare / examinare, tipuri de instrumente software de dezvoltare a materialelor didactice, structura şi funcţionarea unei platforme specifice pentru e-learning, programe educaţionale, proiecte de învăţare la distanţă, publicaţii web pentru autoinstruire, portaluri e-learning. Sunt trecute în revistă totodată şi principalele caracteristici ale platformelor pentru e-learning educaţionale, incluzând: forumuri, managementul conţinuturilor / resurselor, chestionare, bloguri, wiki-uri, activităţi orientate pe utilizarea bazelor de date, sondaje, chat-uri şi glosare.

  • Cursul este destinat cunoaşterii şi prezentării instrumentelor TIC utilizate în predarea disciplinelor şcolare, pornind de la conceptele de bază ale dezvoltării materialelor didactice folosind TIC şi până la dezvoltarea laboratoarelor interactive, cărţilor electronice şi integrarea utilitarelor de tip educaţional puse la dispoziţie de diverse platforme educaţionale. În acest context, este abordată integrarea tehnologiilor moderne (instrumente şi aplicaţii digitale) care permit activităţi de învăţare bazate de proiecte, precum şi modalităţile de dezvoltare şi implementare ale unităţilor de învăţare bazate pe utilizarea TIC, în domeniul diferitelor discipline specifice de studiu.